Pozwolenie na budowę – dokumenty, koszt, kto wydaje?

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

O wniosek o pozwolenie na budowę należy zgłosić się w urzędzie miasta, urzędzie powiatowym lub pobrać bezpośrednio ze stron internetowych. Należy pamiętać, że formularz musi zostać złożony w urzędzie miasta lub starostwie, na terenie którego znajduje się teren potencjalnej budowy. Starosta lub prezydent miasta na podjęcie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku ma okres 65 dni od jego złożenia. Warto pamiętać, że w przypadku przekroczenia czasu danego na wydanie pozwolenia na budowę, dany urząd jest zobowiązany do odprowadzenia do skarbu państwa grzywny w wysokości 500zł od każdego dnia.

Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę

Podczas składania formularza o pozwolenie na budowę, nie może zabraknąć szeregu dodatkowych dokumentów. Są to przede wszystkim:

  • Projekt budowlany w czterech egzeplarzach, zawierający niezbędne opinie i uzgodnienia
  • Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, w razie braku wypisu. Dokumenty te można znaleźć w urzędzie miasta lub gminy albo zgłosić się do najbliższego Wydziału Architektury miasta lub gminy
  • Ekspertyza geologiczna, która wykaże również, czy nieruchomość może być podpiwniczona i pozwoli geologom na zadecydowanie o posadowieniu działki
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa wykonywana przez geodetę 
  • Warunki techniczne przyłączenia podstawowych mediów takich jak: kanalizacja, woda, prąd, czy ścieki
  • Oświadczenie potwierdzające prawo do dysponowania gruntem w celach budowlanych 

Koszta związane z ubieganiem się o pozwolenie na budowę

Samo złożenie wniosku o pozwolenie na budowę jest zupełnie bezpłatne, jednak przed rozpoczęciem budowy należy liczyć się z niemałą ilością opłat wstępnych za podania i informacje, które należy załączyć w urzędzie miasta lub gminy wraz z formularzem. Szacowane kwoty za dokumenty, które trzeba uzyskać, to między innymi:

  • Między 3000zł, a 6000zł za wykonanie czterech egzemplarzy projektu budowlanego 
  • 50zł za wypis z planu zagospodarowania przestrzennego 
  • Około 700zł za hektar w przypadku ekspertyzy geologicznej
  • 50zł za mapę sytuacyjno-wysokościową 

Warto pamiętać o dodatkowych kosztach, które wiążą się z wynajęciem architekta, który jest niezbędny przede wszystkim w przypadku opracowania projektu zagospodarowania terenu. Niektóre usługi natomiast, jak przykładowo uzyskanie oświadczenia na temat warunków technicznych przyłączenia mediów są zupełnie darmowe. Rozpoczęcie samej budowy musi odbyć się w okresie 3 lat od uzyskania pozwolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *